110-vuotisjuhlakeräys

Keräysluvan numero on RA / 2017 / 136. Keräys on voimassa ainoastaan Oulun poliisilaitoksen alueella.
Lisätiedot keräyksestä: Markus Niska 0440534668 / toimisto@ouluntarmo.fi

Osallistujan nimi
Yhteyshenkilö (jos kyseessä on yhdistys/yritys)
Kotikunta
Lahjoitettava summa
Sähköposti- tai postiosoite, johon lasku lähetetään

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


   
Nyrkkeily